KRONİK MİGRENDE BOTOKS UYGULAMASI

BOTOKS NEDİR?

Botoks, kronik migren bulgularına sahip kişilerin ağrılarını sonlandırmak amacıyla uygulanan reçeteli bir ilaç enjeksiyonu tedavisidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan PREMT adı verilen bilimsel çalışmalar dizisi ile estetik amaçlarla da yaygın olarak kullanılan botoks tedavisinin kronik migren hastaları için etkin bir çözüm olduğu gösterildi. Bu bilimsel kanıt üzerine botoks enjeksiyonlarının kronik migren hastalarında tedavi amacı ile kullanımı 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de, 2011 yılında da Türkiye’de onaylandı. Botoks kronik migrenli kişilerde duysal sinir uçlarından salınarak ağrıyı başlatan kimyasal ileticileri bloke etmektedir. Bu kimyasal ileticilerin salınımının önlenmesi sonucunda, cilt altındaki sinir uçlarından santral sinir sistemine ulaşan ağrı yolakları aktive olamamakta ve ağrı beyne ulaşmadan kontrol edilmektedir. Bu uygulamanın kronik migrenli hastaların %75’inde etkili olduğu yapılan bilimsel çalışmalarda göstermektedir. Botoks enjeksiyonları kronik migren tedavisinde ilk bir yılda üç ay aralıklarla yapılır. Bir yıl sonrasında enjeksiyon süreleri hasta özelinde planlanır. Daha fazla bilgi için:
https://www.botoxchronicmigraine.com/chronic-migraine-treatment/

TOP