Kronik Migren

KRONİK MİGREN HAKKINDA

Migren hastalığı çağlardan beri insanların en sık karşılaştığı baş ağrı tiplerinden biridir. Bu hastaların %10’nunda migren baş ağrısı kronikleşir.
Dünya’da 3,2 milyon kronik migren hastası olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu hastaların üçte biri hastalığın tüm koşullarını karşılamasına rağmen teşhis edilemiyor.
Kronik migren hastalığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılığa yol açan, kişinin işteki performansını ve aile hayatını etkileyen ciddi bir sağlık problemidir.
Kronik migren hastaları sıklıkla migren tedavi kılavuzlarında önerilen hemen hemen her ilacı denemiş, tedaviler yeterli sonuç vermediği için sürekli ve aşırı miktarda ağrı kesici kullanan, ya da ilaçlardan umudunu kesmiş ve şiddetli ağrıyla yaşamanın yarattığı olumsuz psikolojik durumla baş etmek zorunda kalan, ve bu nedenle ruh sağlıkları da bozulma riski ile karşı karşıya olan kişilerdir.

TOP